Aas-Jakobsen er et ledende rådgiverselskap innen bygg og anlegg med spesialkompetanse på byggeteknikk. Vi søker oppdrag med faglige og tverrfaglige utfordringer. Vårt mål, det beste resultat for kunden, oppnår vi med høy kompetanse og kvalitet i alle ledd. Sommerjobb - Søknadsfrist 12. feb 2016
Vi ønsker å benytte sommerjobb til å bli bedre kjent med studenter og gi den enkelte student mulighet for å bli kjent med oss, for å ha et bedre grunnlag for å vurdere om Aas-Jakobsen kan bli en fremtidig arbeidsplass. Vi kan tilby arbeid med DAK, beregninger og inspeksjon.
Les mer
 
  Nettverket
Aas-Jakobsen løser komplekse integrerte samferdselsprosjekter i alle faser sammen
med et nettverk av tett samarbeidende
firmaer, som sammen besitter ca. 250 velkvalifiserte medarbeidere.
Les mer
Gå til:
www.vianova.no
www.geovita.no
www.aajt.no
www.norconsult.co.th

Nyheter
Dr.ing A. Aas-Jakobsen AS, Cowi AS, Johs. Holt AS, TDA, Moss Maritime og NGI, har i hard konkurranse med norske og internasjonale konsulentgrupperinger blitt tildelt oppgaven med å videreføre utviklingen av hengebru på flytende fundament over Bjørnafjorden sammen med Statens Vegvesen.
Les mer

 
Lilleakerveien 4a, 0283 Oslo Telefon : +47 22 51 30 00 Telefaks: +47 22 51 30 01 E-post: aaj@aas-jakobsen.no